OD TEORII DO PRAKTYKI – część I

Uwielbiasz zapach nowo wydrukowanej książki? Mamy coś dla ciebie!

EDURADA.OD TEORII DO PRAKTYKI.

Kategoria:

Opis

Oddajemy Państwu do rąk publikację, opierającą się w całości o teksty, które ukazały się na stronie Edurada.pl. Większość naszych autorów związana jest bezpośrednio z Instytutem Kształcenia Eko-Tur oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Primo Psyche. Obie instytucje gromadzą wokół siebie wybitnych specjalistów, łączących wiedzę akademicką z osobistą mądrością i praktyką.

Mimo tego, że jako zasadę porządkującą przyjęliśmy kolejność alfabetyczną,
to jednak wybór tworzy pełną, logiczną całość, dającą się pogrupować w sześć obszarów tematycznych. Zaczynamy od refleksji na temat rozwoju osobistego, w zbiorze znajdują się także artykuły, poruszające zagadnienie coachingu, wypalenia zawodowego nauczycieli czy idei kształcenia ustawicznego. Otwieramy się także na głos entuzjastów edukacji, którzy zawodowo niezwiązani są z oświatą. Publikujemy także artykuły, dotyczące dydaktyki i wychowania. Naturalnym dopełnieniem zagadnień skoncentrowanych wokół problemu dydaktyki i wychowania są rozważania, dotyczące kwestii pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Naszą największą dumą jest zaangażowanie w pracę portalu także zagranicznych korespondentów. Gros naszych artykułów dotyczy także prawa oświatowego.