Zarządzanie oświatą – Dyrektor na starcie. Grupa D18

Niniejsza publikacja prezentuje zagadnienia dotyczące zarządzania oświatą z perspektywy przyszłych dyrektorów szkół i placówek – uczestników Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzania Oświatą, zorganizowanego przez Instytut Kształcenia Eko-Tur, Akredytowaną Placówkę Doskonalenia Nauczycieli w roku szkolnym 2018/19.

Zawarte w publikacji prace prezentują różne oblicza zarządzania szkołą. Ich autorzy skupili się m.in. na roli dyrektora szkoły, współpracy placówki ze środowiskiem lokalnym i zagadnieniach związanych z prawem oświatowym.

Książkę polecamy dyrektorom rozpoczynającym pracę na tym stanowisku, ale także wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty, którym zależy na podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Kategoria: