Zarządzanie oświatą – Dyrektor na starcie. Grupa C17

Niniejsza publikacja jest kolejną, siódmą już pozycją prezentującą najlepsze prace dyplomowe uczestników Kursu Kwalifikacyjnego Zarządzanie Oświatą. Jako Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli, posiadająca Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty, od kilkunastu lat z powodzeniem organizujemy taką formę podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oświaty. Do tej pory skorzystało z niej już kilkaset osób.
Zawarte w publikacji prace prezentują różne oblicza zarządzania szkołą. Ich autorzy skupili się przede wszystkim na zagadnieniach związanych z rolą dyrektora, jako menedżera, lidera, a także organizatora bieżącej pracy szkoły.
Zapraszamy do lektury.

Kategoria: