Grupa Eko-TurInstytut Kształceni Eko-TurDoradztwo Prawne Eko-TurBaza NauczycieliEduradaPrimoPsyche
  • Zarządzanie Oświatą – Dyrektor na starcie 2017 (grupa X16)

    Dbając o ciągłe doskonalenie i wysoką jakość flagowej propozycji Instytutu Kształcenia Eko-Tur, jaką jest kurs kwalifikacyjny zarządzanie oświatą, dla jego uczestników zorganizowaliśmy sieć współpracy i samodoskonalenia zatytułowaną „Dyrektor na starcie”. Na platformie edukacyjnej Edurada.pl zamieszczaliśmy fragmenty prac, a także artykuły i opracowania dotyczące zadań dyrektora. Słuchacze mieli możliwość wymiany doświadczeń i bieżącego komentowania publikowanych materiałów. Teksty, które powstały, były w naszej ocenie wyjątkowo interesujące, a najcenniejsze było ukazywanie problemów z perspektywy przyszłych dyrektorów. Stąd też z przyjemnością przygotowaliśmy kolejną publikację DYREKTOR NA STARCIE, dziękując w ten sposób autorom za ich wysiłek i dojrzałe podejście do przyszłej roli, z którą przyjdzie im się zmierzyć.

Leave a comment

Logged in as . Log out?