Grupa Eko-TurInstytut Kształceni Eko-TurDoradztwo Prawne Eko-TurBaza NauczycieliEduradaPrimoPsyche
 • Zarządzanie Oświatą – Dyrektor na starcie 2017 (grupa W16)

  Każdy nauczyciel tworzy własną historię. Buduje ją współpracując z liderami o różnych osobowościach i spojrzeniu na szkołę. Znaczącą inspiracją do działań są także marzenia. W jego karierze przychodzi moment, kiedy chciałby je urzeczywistnić i mieć większy wpływ na rozwój środowiska, w którym funkcjonuje. Niezbędnym warunkiem realizacji zamierzeń jest posiadanie odpowiednich uprawnień. Jednym z nich jest rola dyrektora szkoły.

  Aby nim zostać, należy przystąpić do konkursu na to stanowisko i sprostać wielu wymaganiom, do których należy między innymi ukończenie studiów podyplomowych lub kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania oświatą. Od kilku lat takie kursy organizują placówki doskonalenia nauczycieli posiadające niezbędne uprawnienia. Nasz Instytut w roku 2015 spełnił wysokie wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i otrzymał Akredytację Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

  Na polskim rynku edukacyjnym jesteśmy pionierami w przygotowywaniu przyszłych dyrektorów szkół i placówek. Uzyskany certyfikat pozwolił nam kontynuować rozpoczęte w 1999 roku kształcenie kadry zarządzającej. W ciągu tych kilkunastu lat wypracowaliśmy własny model doskonalenia, podnosząc poziom naszej oferty.

  Książka, którą trzymają Państwo w rękach, jest tego ilustracją. Zawiera prace dyplomowe uczestników kursu kwalifikacyjnego zorganizowanego w roku szkolnym 2016/17. Jest to już drugi tom tej serii. Podobnie, jak w części pierwszej, teksty dotyczą zadań i roli dyrektora szkoły/placówki oświatowej. Uczestnicy poruszali w nich głównie zagadnienia związane z koncepcją rozwoju szkoły, nadzorem pedagogicznym, motywowaniem pracowników czy liderowaniem. Co ciekawe, spora część prac dotyczy współpracy szkoły ze środowiskiem zewnętrznym. Okazało się, że przyszli dyrektorzy są coraz bardziej świadomi, że nowoczesna placówka nie odniesie sukcesu bez wsparcia rodziców i jak duży wpływ na jej rozwój mają także władze oświatowe oraz organy prowadzące szkołę.

  Dbając o ciągłe doskonalenie i wysoką jakość naszej flagowej propozycji, jaką jest kurs kwalifikacyjny, dla jego uczestników zorganizowaliśmy sieć współpracy i samodoskonalenia zatytułowaną „Dyrektor na starcie”. Na platformie edukacyjnej Edurada.pl zamieszczaliśmy fragmenty prac, a także artykuły i opracowania dotyczące zadań dyrektora. Słuchacze mieli możliwość wymiany doświadczeń i bieżącego komentowania publikowanych materiałów. Teksty, które powstały, były w naszej ocenie wyjątkowo interesujące, a najcenniejsze było ukazywanie problemów z perspektywy przyszłych dyrektorów. Stąd też z przyjemnością przygotowaliśmy kolejną publikację, dziękując w ten sposób autorom za ich wysiłek i dojrzałe podejście do przyszłej roli, z którą przyjdzie im się zmierzyć.

Leave a comment

Logged in as . Log out?